2021 | Års- och hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår års- och hållbarhetsredovisning 2021

Här i vår digitala års- och hållbarhetsredovisning hittar du allt som tidigare funnits i en tryckt version. Från hur vi arbetar med miljöfrågor och underhåll av våra fastigheter till Växjöbostäder i siffror och årets årsredovisning som PDF. Guida dig igenom de olika delarna genom att klicka dig vidare på sidorna eller genom att använda menyn uppe till höger. Välkommen till vår digitala års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

Digital inkludering

Vår ambitionsnivå är hög och engagemanget är stort vilket är en styrka när vi hanterar utmaningar och jobbar med utveckling. Jag vet att vi kan möta kommande utmaningar och tillgodose hyresgästernas och bolagets behov, nu och i framtiden. 

Maria Säterdal,
Vd Växjöbostäder 

Läs vd-ordet

Tillsammans ska vi skapa något nytt

Att vara med och bygga upp och leda ett nytt bolag i en expansiv kommun känns otroligt inspirerande, roligt och utmanande. Fokus under det kommande året är att det ”vanliga arbetet” fortsätter som tidigare. Vi jobbar på med våra projekt, vi fortsätter att jobba för den digitala inkluderingen och att öka den upplevda tryggheten. Samtidigt ska vi bygga det nya bolaget och den nya organisationen inför framtiden. I det arbetet är det viktigt att ta vara på medarbetarnas kompetens och stora engagemang. Tillsammans ska vi skapa något nytt. Tillsammans ska vi bygga och utveckla bolaget så att vi på bästa sätt kan möta framtidens utmaningar och bidra till Växjös hållbara tillväxt.

Catharina Rydberg Lilja, vd för Växjöbostäder och Vidingehem
1 februari 2022 tillträdde Catharina Rydberg Lilja som vd för bolagen Växjöbostäder och Vidingehem.

Group

695 226

(2020: 684 495 tkr)

Nettoomsättning, tkr

Group 4

100

(2020: 99 st)

Antal medarbetare

Ordförande har ordet

Rene Jaramillo (M)

Läs mer

Engagerade och kunniga medarbetare säkerställer att våra hyresgäster, oavsett behov eller fas i livet, trivs och mår bra i sin bostad.

Om verksamheten och våra medarbetare

Möjligheternas boende

Här beskriver vi vår affärsmodell. Den visar vår verksamhet och vilka resurser vi behöver för att driva den för att
uppnå våra mål men även vilka effekter som verksamheten ger upphov till och hur vi främst behöver förhålla oss
till omvärlden. Här visas även våra väsentliga hålbarhetsfrågor. Vår affärsidé, vision och värdegrund ger oss stöd
i vårt arbete och i våra beslut.

Omvärldsbevakning

Klimatförändringar, demografi och urbanisering, digitalisering samt konjunkturläge.

Ingångsvärden/resurser

 • Bostadsförsörjningsuppdrag som allmännytta
 • Våra fastigheter
 • Hållbara Växjö 2030
 • Samverkan med Växjö kommun, en del av Växjö 
 • Ekonomiska och materiella resurser
 • Medarbetares kompetens
 • Relationer med våra intressenter
 • Upphandlade leverantörer och entreprenörer (inom drift, förvaltning och nyproduktion)
 • Digitalisering

Effekter

 • Trygga och trivsamma bostäder
 • Rörelse på bostadsmarknaden
 • Nöjda medarbetare
 • Praktikplatser och sommarjobb för unga
 • Resursanvändning (el, värme, vatten och byggmaterial)
 • Avfall (hushålls-, mat- och byggavfall)
 • Digitaliserade fastigheter

Vår affärsidé

Växjöbostäder går det lätt att bo och leva för våra hyresgäster. Vi skapar attraktiva boendemöjligheter där människor trivs och känner sig trygga och vi medverkar till att Växjö växer och utvecklas på ett hållbart sätt.

Vår vision

Sveriges bästa hyresvärd.

Vår värdegrund

Genom ett välkomnande sätt skapas en trivsam arbetsplats där engagerade kollegor leder till trygga relationer och affärsmässiga beslut.

Group

140 082

(2020: 134 899 tkr)

Årets resultat efter finansiella poster, tkr

Group 3

Årsredovisningen i sin helhet

Till årsredovisningen
Bostadsmarknaden, underhåll och miljö

Ett hållbart Växjö som växer

Läs mer

Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

Läs mer
Hållbarhetsfrågor är viktiga i alla delar av verksamheten och vi är glada över att få visa upp allt vi gör.
Om års- & hållbarhetsredovisningen
Group 2
Lätt att bo och leva

9081 bostäder

(2020: 9 065 st) Läs mer
Group

15 100 personer

(2020: 15 150)

Folkbokförda i vårt bestånd

Group 9

34 nya bostäder

(2020: 25)

Färdigställd nybyggnation

603

(2020: 602)

Lokaler

36 246

(2020: 52 811)

Lokaler kvm

2 137

(2020: 2 137)

Studentbostäder