Att jobba med hållbarhet är en självklarhet

Så har ännu ett år passerat, präglat av den världsomspännande pandemin. Vi har lärt oss att leva med dessa nya förutsättningar, och som bolag har vi jobbat för att ta hand om såväl hyresgäster som våra medarbetare utifrån dessa förutsättningar.

Vi vill förvalta de bostäder vi har på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och under 2021 inleddes arbetet med att renovera ett helt kvarter på Öster. Det är ett omfattande arbete som inletts och det kommer att ta tid innan det står färdigt, men allt vi gör är för våra hyresgästers bästa och för att ta hand om vårt befintliga bestånd på allra bästa sätt.
Naturligtvis har vi utmaningar att hantera, och en av dessa är marknaden för studentbostäder. En pandemi med distansstudier som norm har gjort att det varit svårare att hyra ut våra studentbostäder, inte minst i nyproduktion och vi följer utvecklingen med stort intresse och är redo att ställa om, om det skulle behövas.

Som bostadsutvecklare är vi alltid steget före och vi bygger för framtiden. Vi analyserar marknaden och ser till framtida behov. Vi vågar tänka nytt och ändra våra beslut om verkligheten visar något annat. Ett exempel på det är utvecklingen av nya bostäder i Araby. Vi tog till oss av den analys som gjordes av området när planprogrammet för Araby utvärderades, och lade om inriktningen från hyresrätter till äganderätter. Under 2021 påbörjades byggnationen i området, en satsning som visar att vi tror på Araby och områdets framtida utveckling.

Att vi lyckas med våra intentioner att bli Sveriges bästa hyresvärd är tydligt när våra hyresgäster bedömer vår kvalitet i den årliga hyresgästenkäten. Vi får höga betyg när det gäller många viktiga aspekter och det är vi självklart glada för. Men vi är inte nöjda. Vi ser delar av enkäten som pekar på samma sak – trygghetsfrågor i våra bostadsområden. Det är naturligtvis något vi tar på djupaste allvar och vi kommer att fortsätta jobba för att öka tryggheten i våra områden.

Hållbarhetsprogrammet är en viktig del i Växjö kommunkoncern. Vi i Växjöbostäder har varit aktiva från första början i den processen och vi har aktivt arbetat med att implementera den i affärsplanen för att det arbetet ska genomsyra allt som vi gör i bolaget. Att jobba med hållbarhet i alla dess delar är en självklarhet för oss i Växjö kommun.
Det bostadssociala arbetet fortsätter med samma kraft som tidigare, där vi är närvarande i områdena för att möta hyresgäster, erbjuda aktiviteter för barn och unga och skapar trygghet, kultur och glädje för våra hyresgäster.

Slutligen vill jag tacka våra medarbetare för ett väl genomfört 2021. Ett särskilt tack till styrelsen, som hela tiden har arbetat med bolagets bästa i fokus. När vi nu går in i det sista året för detta bolag, inför sammanslagningen 2023, är jag övertygad om att alla de positiva egenskaper vi besitter i Växjöbostäder blir en grundstomme i det nya bolaget Vidingehem AB.

Rene Jaramillo (M)
Ordförande i Växjöbostäder AB