Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

2021

Vardagstrygghet

För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga i och omkring sina bostäder, oavsett var de bor. Med ansvar för boendemiljön till över 15 000 Växjöbor är vi en nyckelspelare för ett tryggt Växjö. 

Vräkningsförebyggande arbetet

Sedan 2020 har vi sett en ökning av antalet genomförda avhysningar. Växjöbostäder har därför valt att satsa extra resurser på att initiera ett vräkningsförebyggande arbete för att främja ett hållbart kvarboende för hyresgäster med olika svårigheter. 

Läs mer
noun_talk_2902547

598 st

2020: 379 st

Obekräftade störningar apr-nov

Vi använder Securitas för trygghetsjour och rondering. Pandemin 2020 leder till att fler vistas i sin lägenhet över dygnet då det både arbetas och studeras uppkopplade från hemmet.

Trygghetsjour och rondering

Säkra fastigheter och förvaltningsplan

Socialt ansvar hos våra leverantörer Läs mer

Aktiviteter för våra hyresgäster

Läs mer

Digitalisering

Läs mer