Digital inkludering

Under 2021 har vi fortsatt att utveckla vår boportal för att göra boendet och vår service enklare och tillgänglig dygnet runt. Vid årsskiftet hade över 5000 hushåll aktiverat sina konton och använder Boportalen för att boka tvättstuga, göra serviceanmälan, kontakta oss, beställa nya tapeter med mera. Under 2022 kommer våra hyresgäster att kunna beställa tillval, såsom diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare med mera, helt digitalt.
Med över 5000 användare är den digitala inkluderingen hög. Att våra hyresgäster använder våra moderna digitala lösningar är en förutsättning för en positiv utveckling för en enklare vardag för våra hyresgäster men också för att effektivisera vårt interna arbete. Så Hurra för våra hyresgäster!

Vi behöver få fler nya erfarenheter och fler digitala lösningar. Den digitala transformationen i vår verksamhet är en förutsättning för att utveckla framtidens hållbara boende och samhälle.

Utgångspunkten och fokus i vårt dagliga arbete och utvecklingsarbete är som alltid att bli Sveriges bästa hyresvärd. Det utmanar oss och det vi råder över åtgärdar vi systematiskt och kontinuerligt. Resultatet av 2021 års hyresgästenkät mötte inte våra förväntningar efter över 140 åtgärder sen förra mätningen. Våra hyresgäster var inte lika nöjda som vid förra mätningen. Den upplevda tryggheten har försämrats vilket är tråkigt. Som hyresvärd råder vi inte över allt som är kopplat till den upplevda tryggheten men det vi kan göra något åt ska vi såklart göra något åt. Vi ser också effekten av att fler är hemma och har fler synpunkter på lägenheten och utemiljön. Ambitionsnivån ligger kvar, vi fortsätter och utvecklar vårt arbete.

Pandemin har såklart påverkat oss på olika sätt även detta år. Vi får räkna med att den påverkar oss och våra hyresgäster även under 2022. Vi har utfört planerade arbeten, underhåll och ronderingar. Vi har genomfört fler serviceärenden i år än 2020. Vi har haft en hög tillgänglighet och service i vårt kundcenter och hållit öppet genom att anpassa oss till de rekommendationer som har kommit.

Vårt senaste tillskott av nya lägenheter finns i kvarteret Saturnus som färdigställdes under 2021. Totalt 39 hyresrätter och 10 ägarlägenheter varav 6 stycken är sålda. I kvarteret Tunnlandet i Bredvik pågår byggnation om totalt 70 lägenheter i enlighet med vår träbyggnadsstrategi. Inflyttning i etapp ett av fyra skedde i december, då var 8 av 10 lägenheter uthyrda.

På Araby pågår byggnation av 24 ägarlägenheter och 98 bostadsrätter. Försäljningen kommer att påbörjas under 2022.

Vi har äntligen kommit igång med renoveringen av 220 lägenheter på Öster från miljonprogrammets glansdagar. När vi är klara har vi ett nytt hållbart bostadsområde med moderna boendekvaliteter.

Vår ambitionsnivå är hög och engagemanget är stort vilket är en styrka när vi hanterar utmaningar och jobbar med utveckling. Jag vet att vi kan möta kommande utmaningar och tillgodose hyresgästernas och bolagets behov, nu och i framtiden.

Maria SäterdalVd Växjöbostäder AB