Stort underhållsbehov i befintligt bestånd

För att vara ledande inom miljö- och klimatarbete krävs stora underhållsinsatser och renoveringar. Vårt fortsatta fokus framåt kommer att vara på åtgärder som har stor positiv miljöpåverkan, kan reducera vår energiförbrukning och som skapar trygghet för våra hyresgäster.

Renovering av vårt bestånd begränsas av ekonomiska faktorer så som underhållsbudgeten samt möjligheterna att ta ut en rimlig hyra efter en renovering. Utifrån dessa förutsättningar är vårt mål att göra största möjliga positiva påverkan avseende miljö och social hållbarhet för så många hyresgäster som möjligt.

Under 2021 har vi genomfört underhåll för 104,3 miljoner (109,4). Vi har genomfört byte av lägenhetsdörrar, hissar, belysningar, undercentraler, asfalt, förrådsväggar, låssystem, målat fasader, bytt vitvaror, tvättstugeutrustning med mera. Trots pandemin har vi kunnat arbeta på i stort som vanligt, detta tack vare att både våra entreprenörer och hyresgäster varit tillmötesgående och flexibla i att hitta lösningar.

Vi har påbörjat renovering av 220 lägenheter i kvarteren Äpplet och Päronet på Öster. Stort fokus har legat på att kommunicera med våra hyresgäster, inför, under och efter renoveringen. De första hyresgästerna flyttade ut efter sommaren och sex stycken hann flytta tillbaka till sina renoverade lägenheter innan jul. Det rullar nu på med in- och utflyttningar med bestämda intervaller. Fokus för renoveringen är att skapa en ny livslängd för fastigheterna med minskad energipåverkan, det innebär stomrent med bland annat nya fönster, byte av samtliga installationer, ny köksinredning, byte av ytskikt och vitvaror med mera. Planerat färdigställande av hela renoveringen är sommaren 2025.

För de kommande åren finns underhållsmedel beräknade till minst 87,2 miljoner för 2022, 81,9 miljoner för 2023 och 77,0 miljoner för 2024. Vårt fokus framåt ligger på stambyte, byte av fönster, tak och köksinredning där behovet är stort. Vissa av åtgärderna som genomförs är standardhöjande och innebär en hyresjustering. Under kommande period ska underhållsarbeten som låssystem, installationer och energieffektiviserande åtgärder prioriteras samt åtgärder som främjar trygghet i vårt äldre fastighetsbestånd. Vi kan konstatera att behovet är stort och att vi under många år haft för låga underhållsmedel i paritet med behovet.