Ett Hållbart Växjö som växer

2021

Växjö kommun växer

Växjö kommun växer och prognosen säger att kommunen kommer att ha 100 000 invånare år 2024/2025. Befolkningen förväntas öka med mer än 1 000 invånare per år och detta innebär att behovet av hyresbostäder ökar och ställer krav på ett aktivt och långsiktigt samhällssocialt arbete.

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden har påverkats då inflyttningen och omflyttningen ligger på en lägre nivå än vad vi brukar se. Vi påverkas fortfarande även av den omställning som skedde för ett par år sedan när flera bostadsrättsprojekt omvandlades till hyresrätter. Under året har vi liksom flertalet andra hyresvärdar brottats med höga vakansgrader.
En av våra möjligheter är att erbjuda växjöbor, befintliga som nya, ett tryggt och hållbart boende. Våra bostäder ska präglas av bra kvalitet och varje projekt ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Vi kan idag erbjuda något som passar alla, både i de hyrda som det ägda boendet.

Vi följer fortsatt förändringen och osäkerheten som idag råder på bostadsmarknaden. Vår byggtakt framåt kommer fortsatt att möta efterfrågan och behovet av bostäder.

Miljön: ett ansvar hos oss alla

Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete i enlighet med Svensk miljöbas standard för miljödiplomering. Den största miljöpåverkan bedöms komma från avfall, energi, nyproduktion och underhåll. Vårt miljöarbete omfattar alla i vår verksamhet; från ägare och anställda till hyresgäster, entreprenörer och leverantörer. Krav i upphandlingar och uppföljning av inköp är därför viktigt.

Finansiering av nyproduktion och renoveringar

Enligt den svenska modellen är bostadshyresmarknaden i Sverige en reglerad marknad där Hyresgästföreningen (HGF) har förhandlingsordning på nästan alla våra bostäder. En av våra största utmaningar är att införa hyror som medger hållbara bostäder i vårt bestånd.

Läs mer
Group 2
Stort underhållsbehov i befintligt bestånd

104 miljoner

(2020: 109 miljoner) Läs om hur vi jobbar med underhåll
Group 9

34 nya bostäder

(2020: 25 st)

Bostäder, nybyggnation

Group

60 bostäder

(2020: 34 st)

med inflytting 2022