Mångfald och jämställdhet

Vår ambition med mångfaldsarbetet är att vara en inkluderande arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare. Genom att skapa öppenhet och förståelse kan vi möta och förstå människors olika behov och förutsättningar.

I översikten över personalrelaterad statistik noteras det att vi är fler män än kvinnor i organisationen, vilket är vanligt i vår bransch. Det har vi med oss i våra nyrekryteringar och reflekterar över. I ledningsgruppen är tyngdvikten på kvinnor.
Vi arbetar strukturerat för rätt och objektiv lönesättning utan osakliga löneskillnader.

Vi är sedan 2015 mångfaldscertifierade genom Evolve och under 2019 fick vi vår andra mångfaldscertifiering. I mångfaldscertifieringen bedöms fem olika områden; Styrdokument, Rutiner, Rekrytering, Arbetsmiljö och trivsel samt Varumärke och organisationsutveckling.